Corona

Vanaf 4 mei zijn wij weer geopend voor reguliere zorg. Dit betekend dat wij naast het videoconsult ook weer mensen in de praktijk mogen behandelen.

Hierbij is het wel belangrijk dat u zelf of iemand in uw directe omgeving geen klachten zoals niezen, hoesten en koorts ervaart.

Neem altijd van te voren contact met ons op alvorens u naar de praktijk komt. Door middel van een screening wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een behandeling in de praktijk.

Alle informatie over ons beleid omtrent het corona virus kunt u terugvinden op deze pagina. https://www.b-fysic.nl/corona-informatie/ 

Neem contact met ons op door te bellen naar 085-2104910 of een mailtje te sturen met uw vraag naar vraag@b-fysic.nl 

Category: Corona

Load More

Verzekering

Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, behalve als er sprake is van artrose, knie- of heupoperaties, COPD, stressincontinentie of etalagebenen. Bij zorg uit de basisverzekering dient de eigen bijdrage te worden betaald als u nog niet aan het maximum zit.

Voor de overige fysiotherapiebehandelingen komt de vergoeding uit aanvullende verzekeringen. Als u geen aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie dan moet u zelf de kosten betalen voor iedere behandeling.

Category: Verzekering

Jazeker, ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren ergotherapie, dat kan variëren  van 2 tot 5 uur. Als u meer uren ergotherapie nodig hebt dan moet u daar zelf de kosten van betalen. Bij zorg uit de basisverzekering dient de eigen bijdrage te worden betaald als u nog niet aan het maximum zit.

Category: Verzekering

U kunt deze informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen wel in het elektronisch patiëntendossier zien hoeveel behandelingen door B-Fysic zijn uitgevoerd, maar wij kunnen niet zien of er ook nog behandelingen bij andere zorgverleners zijn gedeclareerd. Om te voorkomen dat we niet de volledige informatie kunnen geven, raden wij u aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Category: Verzekering

Dit kunt u terugvinden in de tarieflijsten op de website: https://www.b-fysic.nl/tarieven. Ook hangen de tarieflijsten in de wachtkamer van uw fysiotherapiepraktijk.

Categories: Kosten, Verzekering

Load More

Verwijzing

Voor zowel de fysiotherapie als de ergotherapie heeft u normaal gesproken geen verwijzing nodig. De therapeut zal bij de intake een paar vragen stellen om te kijken of er (lichamelijke) klachten spelen die de behandeling kunnen belemmeren. Als er geen “rode vlaggen” zijn, kan de therapie worden opgestart.
Uitzondering hierin voor fysiotherapie is een chronische indicatie (als er sprake is van neurologische ziektebeelden, botbreuken, etalagebenen en soms COPD), dan is er wel een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Category: Verwijzing

Load More

Eerste afspraak

De fysiotherapeut wil zo snel mogelijk aan de slag met uw klachten. Tijdens de intake moeten er veel gegevens worden verwerkt en een goed onderzoek uitgevoerd worden naar de klachten. Om ook al een start te kunnen maken met de behandeling proberen wij voor de eerste afspraak een uur in te plannen. Dit wordt gedeclareerd als twee afspraken.

Category: Eerste afspraak

Load More

Afzeggen afspraak

Wanneer een behandeling uitvalt dan krijgt de organisatie geen vergoeding van de ziektekostenverzekering voor de gereserveerde tijd. Indien een afspraak ruim op tijd wordt afgezegd, kunnen we nog proberen om een andere cliënt in te plannen, maar dit lukt vaak niet als er te laat wordt afgezegd. Indien er zwaarwegende omstandigheden zijn, willen we daar wel zoveel mogelijk rekening mee houden, maar anders krijgt de cliënt een rekening voor de te late afmelding. Deze rekening bedraagt 75% van het tarief dat wij hanteren voor een particulier betaalde fysiotherapie behandeling. (Dus niet het bedrag dat door de zorgverzekeraar gerekend wordt!)

Load More

Kosten

Dit kunt u terugvinden in de tarieflijsten op de website: https://www.b-fysic.nl/tarieven. Ook hangen de tarieflijsten in de wachtkamer van uw fysiotherapiepraktijk.

Categories: Kosten, Verzekering

Bij een aantal zorgverzekeraars en bij een aantal specialisaties fysiotherapie zijn tarieven vastgesteld die niet volledig kostendekkend zijn. Hierover zijn we in gesprek met de ziektekostenverzekeraars. De particuliere tarieven die B-Fysic hanteert zijn kostendekkend opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de hoge opleidingskosten die fysiotherapeuten moeten betalen om een specialisatie zoals manueel therapie of bekkenfysiotherapie te kunnen uitoefenen.

Category: Kosten

Load More

BSN nummer

Fysio- en ergotherapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier aan te leggen waarin de uitkomsten van het onderzoek en het behandelplan worden vastgelegd. In dit elektronisch patiëntendossier moeten ook persoonsgegevens worden genoteerd zoals adres, telefoonnummer en huisarts. Met uw BSN-nummer kunnen we die gegevens makkelijker opzoeken en laten controleren.

Category: BSN nummer

Load More

Openingstijden Fitness

De openingstijden voor de fitness verschillen per locatie.

Locatie Kastelenplein: openingstijden
Locatie De Bolzen: openingstijden
Locatie Manders: openingstijden

Load More

Contact opnemen

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt