• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motorische ontwikkeling, maar ook bij pijnklachten in spieren en gewrichten.

Voor 0-18 jaar
Ontdekken, bewegen, spelen en sporten!
Bewegingsvaardigheden ontwikkelen en verbeteren
Afspraak maken

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motorische ontwikkeling, maar ook bij pijnklachten in spieren en gewrichten.

Met welke klachten kan een kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Baby’s met een voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel

Sommige baby’s liggen gedurende meer dan 75% van de tijd met hun hoofd naar één kant gedraaid of liggen voornamelijk in het midden met het hoofd. Dit wordt een voorkeurshouding genoemd. Door deze voorkeurshouding kan er een afplatting van het hoofd ontstaan. De kinderfysiotherapeut onderzoekt of er een onderliggend probleem is, waardoor deze voorkeurshouding ontstaat en begeleidt ouders met behulp van oefeningen en adviezen met betrekking tot hantering en verzorging om deze voorkeurshouding op te heffen en de afplatting te verminderen.

Baby’s die onrustig zijn en/ of veel huilen

Vrijwel alle baby’s huilen. Het huilen neemt na de geboorte toe, met een piek rond de 6 weken. Baby’s van 6 weken kunnen wel 2,5 uur per dag huilen. Dat is normaal. Als een baby:

 • meer dan 3 uur per dag;
 • meer dan 3 dagen per week;
 • gedurende minstens 3 weken huilt zonder aanwijsbare reden,

dan wordt dit excessief huilen genoemd, oftewel een huilbaby. Het consultatiebureau gaat na of er een medische oorzaak is voor het excessief huilen (bijvoorbeeld reflux, allergie, etc.). Indien dit het geval is krijgt u een verwijzing naar de kinderarts. Indien dit niet het geval is kunnen zij vragen of de kinderfysiotherapeut mee wil kijken naar de situatie (Bron: Richtlijn excessief huilen bij baby’s van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).
U kunt ook zelf de kinderfysiotherapeut inschakelen als u het huilen als een probleem ervaart. Hiervoor is geen verwijzing nodig. De kinderfysiotherapeut zal met u de situatie in beeld brengen en alle facetten nalopen die van invloed kunnen zijn op het huilen. De kinderfysiotherapeut kan u voorlichting geven en adviseren welke houdingen en hanteringen rustgevend kunnen zijn voor uw baby.

Problemen in het bewegen of bij een motorische ontwikkelingsachterstand

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motorische vaardigheden. Kinderen kunnen problemen ervaren bij het bewegen en/of het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Een syndroom of neurologische aandoening kan hier de oorzaak van zijn, maar ook kunnen kinderen problemen ervaren zonder dat er een duidelijke diagnose is.

Motorische achterstand kan zich in de babyfase (0-1 jaar) al uiten, maar ook op latere leeftijd. Afhankelijk van de specifieke situatie en leefstijd van uw kind zal de kinderfysiotherapeut een passende behandelmethode toepassen.

Schrijfproblemen

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is het schrijven en het leren schrijven nog steeds actueel, gelukkig. In het schrijven komen veel aspecten terug; houding, aansturing / coördinatie en fijne motoriek. Daarbij is het schrijven ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen. Meestal worden schrijfproblemen gesignaleerd door de leerkracht. Deze problemen kunnen zijn:

 • Het handschrift is niet of nauwelijks leesbaar;
 • het tempo is laag / traag;
 • de schrijfbeweging kan niet worden aangeleerd;
 • er is sprake van pijn bij het schrijven.

Vanuit de kinderfysiotherapie is een richtlijn schrijven ontwikkeld om doelgerichte en effectieve (schrijf)therapie te leveren, gebaseerd op recente literatuur en onderzoeken. De kinderfysiotherapie observeert het kind tijdens het schrijven en doet waar nodig wat extra testen. Op basis van de resultaten wordt een behandelplan gemaakt. Indien het nodig is, wordt contact gezocht met de school en leerkracht van uw kind, altijd in overleg met de ouders.

Pijnklachten in spieren en/of gewrichten

Pijnklachten in spieren en/of gewrichten bij kinderen ontstaan vaak, doordat kinderen in de groei minder belastbaar zijn. We noemen dit orthopedische klachten

Ook kunnen er bij de geboorte al ‘afwijkingen’ zijn die op latere leeftijd klachten geven. Voorbeelden van mogelijke orthopedische klachten zijn:

 • Pijn
 • Slechte houding
 • Overbelasting van de spieren en/of pezen (bijvoorbeeld door sport)
 • Verminderde lenigheid
 • Hypermobiliteit
 • Standsafwijkingen van de voeten, tenen, knie, rug, nek, borst, armen en vingers
 • (aangeboren) heupafwijkingen
 • Met de tenen naar buiten of binnen lopen
 • Beenlengteverschil
 • Platvoeten

De kinderfysiotherapeut heeft kennis van de normale groei en ontwikkeling van uw kind en is in staat om afwijkingen hierin op te sporen. Als er twijfels zijn over de stand van de voeten en/of wanneer er steunzolen geïndiceerd zijn, vindt er overleg plaats met de podotherapeut. Een kinderfysiotherapeut kan een goede inschatting maken of verwijzing naar de kinderorthopeed noodzakelijk is of niet. Door middel van observatie en een orthopedisch onderzoek worden de ervaren klachten in beeld gebracht. Door het kind en/of ouders te informeren/adviseren/instrueren hoe zij met de klachten dienen om te gaan, krijgen zij handvatten om zo snel mogelijk weer klachtenvrij te bewegen.

Overgewicht

Programma satisfied
(Let op, dit programma wordt alleen aangeboden op locatie B-Fysic Knegt & Bungelaar MC Aalsterweg)

‘Satisfied’ is een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht en obesitas. In het programma staan de kinderen centraal, maar worden ook de ouders betrokken. Het behandelen van overgewicht is moeilijk. Het vraagt vaak om een andere manier van leven met meer bewegen en gezonder eten. Dit klinkt makkelijk, maar de praktijk en vele onderzoeken tonen aan dat het effect van een behandeling voor kinderen met overgewicht lastig is. Kinderen met overgewicht ervaren vaak problemen op meerdere vlakken, zoals bijvoorbeeld niet goed kunnen bewegen, snel moe met rennen, pijn in het lichaam, laag zelfbeeld, niet lekker in hun vel zitten, moeite met leuke kleren vinden, etc. Om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bieden we hulp aan op het gebied van eten, bewegen en gedrag.

Het team

Kinderdiëtist Dominique Maan van DE diëtistenpraktijk Quirina Engels neemt het stukje voeding op zich.
Zij leert de kinderen (en ouders) hoe ze lekker en gezond kunnen eten.
Kinderfysiotherapeut Loes Huybers van Knegt & Bungelaar Fysiotherapie gaat met de kinderen bewegen. Ze leert de kinderen om meer en op een juiste manier te bewegen. Als er klachten zijn of dingen niet goed gaan bij het bewegen, zal zij de kinderen hiermee helpen. Indien gewenst wordt er ook gekeken naar een geschikte sport die de kinderen na het beëindigen van het programma kunnen oppakken.

Kinderpsychologen Michou van Amelsvoort en Myrthe van Hulshof van Apanta leren de kinderen en ouders om inzicht te krijgen in het aanleren van gewenst gedrag. Ook helpt de psycholoog bij het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en tevreden zijn over jezelf.

Het programma

Het doel van het programma is stabilisatie: dus het gelijk blijven van het gewicht van het kind. Doordat kinderen nog groeien zal na enkele jaren het gewenste gewicht worden bereikt. We leren de kinderen en ouders bewust te zijn van hun eet- en beweeggedrag en bieden handvatten aan om dit te veranderen. Het programma duurt 10 weken en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten voor de kinderen met de kinderpsycholoog en kinderdiëtist, gevolgd door een uur bewegen met de kinderfysiotherapeut.
Halverwege en aan het eind van het programma vinden individuele evaluatiegesprekken plaats met alle disciplines tegelijk. Na het programma volgen we de kinderen nog een tijd om in de gaten te houden hoe het met ze gaat. Naast de groepsbijeenkomst voor de kinderen zijn er ook 4 groepsbijeenkomsten voor de ouders met verschillende onderwerpen. Het is belangrijk dat de kinderen en ouders gemotiveerd zijn en actief meedoen met het programma. Op deze manier kunnen wij ze het beste helpen en steunen.

Aanmelden

Voor deelname aan het programma is een verwijzing nodig van de kinderarts, jeugdarts of huisarts.
Daarna kunt u zich aanmelden bij DE Diëtistenpraktijk Quirina Engels. Zij zullen u verder instrueren.

Kinderfysiotherapie behandeling

De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Er wordt spelenderwijs in een kindvriendelijke omgeving gewerkt. In sommige situaties kan de kinderfysiotherapeut aan huis komen.
Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Ook werkt de kinderfysiotherapeut samen met een collega manueel therapie of psychosomatische therapie en als het noodzakelijk is kan er ook een echo gemaakt worden.

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.

Verwijzing en vergoeding kinderfysiotherapie

Kinderen kunnen zonder verwijzing aangemeld worden.
Er worden 9 fysiotherapie behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Dit kan eenmalig nog een keer aangevuld worden met 9 behandelingen. 

Waar kunt u terecht voor kinderfysiotherapie?

Op dit moment kunt u voor kinderfysiotherapie terecht op de volgende locaties: 

Aalst - B-Fysic Knegt & Bungelaar
Asten - B-Fysic Campanula
Eindhoven - B-Fysic Kastelenplein
Eindhoven - B-Fysic Aalsterweg

Geldrop - B-Fysic Coevering
Geldermalsen - B-Fysic Hensens de Pluk
Leerdam - B-Fysic Hensens
Leerdam - B-Fysic Hensens Nieuwe Emma

Afspraak maken

U kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.

Daarom B-Fysic

Daarom B-Fysic

Persoonlijke aandacht

Onze therapeuten inventariseren goed waar u precies tegenaan loopt en houden hierbij zo veel mogelijk rekening met wat er in uw omgeving speelt, zodat het behandelresultaat ook na de behandeling wordt vastgehouden. 

Altijd bij u in de buurt

Wij zijn met 17 fysiotherapie praktijken in de regio Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Asten, Budel en Leerdam altijd bij u in de buurt.

Specialistische zorg op maat

B-Fysic biedt kwalitatief hoogstaande zorg op het gebied van bewegen. Onze therapeuten zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en hun specialisatie. Wij streven naar de beste specialistische zorg, op maat voor u. 

Afspraak maken