• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief
Behandeling kinderfysiotherapie

Behandeling kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie dat zich richt op het achterhalen en behandelen van problemen aangaande de motoriek en het bewegingssysteem bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Wanneer een kind in aanmerking komt voor fysiotherapie is dit natuurlijk een spannende stap. Voor zowel kind als ouder. Onze kinderfysiotherapeuten hechten veel waarde aan het creëren van een warme en vertrouwde omgeving voor het kind en de ouder zodat er samen gewerkt kan worden aan herstel. Ieder behandeltraject ziet er inhoudelijk anders uit maar is wel opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen zoals; een intake, lichamelijk onderzoek, het opstellen en uitvoeren van een behandelplan en spelenderwijs tot een oplossing voor de hulpvraag komen. We lichten in dit blog graag toe hoe zo'n trajcet er nu precies uitziet in de praktijk. 

 

Start van de behandeling

Het traject begint met een intake, waarbij een diepgaand vragengesprek plaatsvindt. Het doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag die het kind of de ouders hebben. Tijdens dit gesprek wordt niet alleen gefocust op de specifieke hulpvraag, maar ook op bredere informatie die van invloed kan zijn op de behandeling. Tijdens de intake wordt het kind ook actief betrokken in het  zodat de kinderfysiotherapeut een goed beeld kan vormen van de hele situatie. 

Een lichamelijk onderzoek

Na het vragengesprek volgt een lichamelijk onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de fysieke gesteldheid van het kind. Na afloop wordt uitgebreid uitleg gegeven over de bevindingen, waardoor ouders en eventueel het kind een helder beeld krijgen van de uitgangssituatie. Dit vormt de basis voor de volgende stap in het proces.

Het behandelplan: doelen stellen en meten

Op basis van de intake en het lichamelijk onderzoek wordt gekeken of een behandelplan kan worden gestart. Hierbij worden haalbare doelen opgesteld, die samen met het kind en de ouders worden bepaald. We hechten veel waarde aan de meetbaarheid van deze doelen, omdat het de mogelijkheid biedt om de voortgang te evalueren. Dit zorgt voor een gerichte en effectieve aanpak.

Samenwerking met kind en ouder

Een essentieel onderdeel van kinderfysiotherapie is de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut, ouders en het kind zelf. Tijdens de behandelingen worden voortdurend informatie, advies en oefeningen verstrekt. De therapeut zal mondeling blijven communiceren met de ouder en het kind over de stappen die worden gezet, zodat iedereen actief betrokken blijft. Deze gezamenlijke betrokkenheid bevordert niet alleen het herstel, maar ook het begrip van de ouders en het kind over het behandelproces.

Elke behandeling is anders

Elk kind is uniek en daarom ziet elke behandeling er anders uit. Een voorbeeld: als een peuter moeite heeft met de grove motoriek, zal de therapie spelenderwijs worden vormgegeven. De belevingswereld van het kind staat centraal, en door deze in te zetten tijdens de therapie, wordt het kind niet alleen uitgedaagd maar ervaart het ook plezier tijdens de behandelingen. De therapie zal zich dus richten op de hulpvraag, waarbij we rekening houden met de leeftijd van uw kind.

Samen gaan we voor succes

Kinderfysiotherapie is meer dan alleen een reeks behandelingen; het is een op maat gemaakt plan naar herstel. Met aandacht voor de individuele behoeften, open communicatie en een speelse benadering, biedt kinderfysiotherapie niet alleen fysieke ondersteuning maar ook een positieve ervaring voor het kind. Het doel is duidelijk: samen werken aan een gezonde en gelukkige toekomst voor ieder kind.

Meer informatie over kinderfysiotherapie