• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Motorische ontwikkeling


Kinderen ontwikkelen zich op verschillende domeinen waaronder cognitie, spraak- en taal, sociaal-emotioneel en motoriek. Kinderfysiotherapie richt zich vooral op de motorische ontwikkeling, die verder kan worden onderverdeeld in fijne en grove motoriek. Fijne motoriek betreft kleine bewegingen zoals knippen, schrijven en veters strikken, terwijl grove motoriek de grote bewegingen omvat, zoals lopen, fietsen en balvaardigheid.

Motorisch leren

Motorisch leren is het proces waarbij kinderen nieuwe motorische vaardigheden ontwikkelen en bestaande vaardigheden verbeteren. Een voorbeeld van een complexe taak waarbij kinderen hun motorische vaardigheden ontwikkelen en verfijnen is het leren fietsen. Ze leren niet alleen hoe ze moeten trappen en sturen, maar ook hoe ze hun balans moeten bewaren en hun bewegingen moeten aanpassen aan verschillende omstandigheden.

Motoriek binnen de Kinderfysiotherapie: Leren en Ontwikkelen

Binnen de kinderfysiotherapie bekijken we hoe kinderen hun motorische vaardigheden ontwikkelen aan de hand van het onderzoek. Als een kind motorische problemen heeft, gebruiken kinderfysiotherapeuten verschillende behandelmethoden om te bepalen hoe het kind het beste geholpen kan worden. Succeservaring speelt hierbij een belangrijke rol, omdat het helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen. Zelfs kleine mijlpalen en prestaties zijn belangrijk en dragen bij aan het zelfvertrouwen van een kind. Kinderfysiotherapeuten stellen daarom haalbare doelen voor kinderen om hen te helpen zich verder te ontwikkelen in hun motorische vaardigheden.

Een nuttige methode die hierbij vaak wordt toegepast is 'foutloos leren'. Hierbij worden kinderen in eerste instantie beschermd tegen het maken van fouten. Dit geeft hen de kans om zelfvertrouwen op te bouwen voordat ze worden uitgedaagd.

Binnen de begeleiding en therapie proberen we kinderen verder te helpen door de taken, activiteiten en omgeving aan te passen. We passen deze aan op basis van hoe de omgeving de taak beïnvloedt. Dit helpt kinderen om op verschillende manieren te leren hoe ze problemen kunnen oplossen of taken kunnen uitvoeren.

Drie veelvoorkomende methoden om variatie toe te passen zijn: 'veranderen', 'verbinden' en 'verzwaren'. Een voorbeeld hiervan binnen het leren fietsen:

  • Verzwaren: In de beginfase van het leren fietsen kunnen kinderen zijwieltjes gebruiken om stabiliteit te bieden. Dit maakt het fietsen gemakkelijker en minder uitdagend. Na verloop van tijd worden de zijwieltjes verwijderd, waardoor kinderen hun balans en coördinatie moeten versterken om zonder ondersteuning te fietsen.
  • Veranderen: Kinderen kunnen fietsen op verschillende soorten terreinen, zoals vlakke wegen of hobbelige paden. Hierdoor leren ze zich aan te passen aan verschillende rijomstandigheden.
  • Verbinden: Fietsen kan worden gekoppeld aan andere activiteiten, zoals naar school fietsen. Dit helpt kinderen om hun fietsvaardigheden in hun dagelijks leven toe te passen en stimuleert sociale interactie en planningsvaardigheden.

Binnen de kinderfysiotherapie realiseren we ons het belang van motorische ontwikkeling voor kinderen. Het gaat verder dan alleen bewegen; het draagt bij aan hun zelfvertrouwen en veerkracht. Als u vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind of overweegt om gebruik te maken van onze expertise, nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.