• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Zorgverzekeringen in 2024


Ook in 2024 heeft B-Fysic weer contracten met alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het is daarom belangrijk dat u op tijd controleert of uw zorgverzekering nog past bij uw zorgbehoefte. U kunt het aanvullende pakket van uw zorgverzekering in de meeste gevallen nog tot 1 februari 2024 veranderen.

Bent u benieuwd naar de particuliere tarieven voor 2024? Houd dan onze tariefpagina in de gaten. Hier zullen in de loop van december 2023 de nieuwe particuliere tarieven bekend gemaakt worden. 

Tarieven

Om zeker te weten dat u de juiste keuze maakt binnen uw pakket voor fysiotherapie, leggen we hieronder beknopt uit wanneer u wel en niet in aanmerking komt voor een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

Zit fysiotherapie in het basispakket?
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9 extra).

Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Bekkenfysiotherapie
Bij urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. Dit geldt niet bij preventieve behandelingen voor urine-incontinentie.

Oefentherapie

  • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u maximaal de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar maximaal 70  behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Ergotherapie

Ergotherapie wordt per kalendaarjaar maximaal 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat hierbij wel eerst aanspraak wordt gedaan op het eigen risico. 

B-Fysic heeft geen inzicht in het aantal vergoede behandelingen.
Wanneer u wilt weten op hoeveel behandelingen u recht heeft of in uw aanvullende pakket zitten verzoeken wij u contact te leggen met uw zorgverzekeraar. B-Fysic kan en mag deze gegevens niet inzien en kan u daarom hierover ook niet informeren.

*Bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg voor de meest recente en correcte informatie de website van de overheid: www.wetten.nl