• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief

Particuliere tarieven B-Fysic

Op deze pagina vindt u onze particuliere tarieven. Deze tarieven gelden wanneer u niet (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie.

Tarieven B-Fysic

Tarieven fysiotherapie 2024

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop.

For English click here

Tarieven fysiotherapie 2024
Tarieven Fysiotherapie B-Fysic Weert 2024

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop.

For English click here. 

Tarieven B-Fysic Weert
Tarieven ergotherapie 2024

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop.

For English click here.

Tarieven Ergotherapie 2024
Tarieven bekkenfysiotherapie 2024

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop. 

For English click here. 

Tarieven Bekkenfysiotherapie 2024
Tarieven acupunctuur

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop.

For English click here. 

Tarieven acupunctuur 2024
Tarieven ZwangerFit & MamaFit

U kunt onze tarieven downloaden via onderstaande knop.

For English click here. 

Tarieven ZwangerFit & MamaFit 2024
Betalingsvoorwaarden B-Fysic
 • De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst die met u of uw wettelijke vertegenwoordiger is afgesloten en op grond waarvan uw behandeling plaatsvindt.

 • Als u niet kunt verschijnen op een door u gemaakte afspraak kunt u deze uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afzeggen bij ons. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij u een deel van het tarief in rekening brengen als in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld kan worden. U kunt de hoogte van het dit bedrag vinden in onze tarievenlijst. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening

  Uw afspraak afzeggen of verzetten kan eenvoudig online via MijnZorgtoegang, door ons een mail te sturen naar vraag@b-fysic.nl (vermeld hierbij uw naam, geboortedatum, locatie en tijd van de afspraak) of bel naar 085-2104910. Buiten kantoortijden kunt u ook altijd de voicemail inspreken. 

 • Alle declaraties voor geleverde diensten en producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Als ons een machtiging tot automatische incasso is verleend, zullen wij daarvan omstreeks de 5de dag na factuurdatum gebruik van maken.

 • Als u onze declaraties niet op tijd betaalt, kunnen wij over de nog verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.

 • Wij zijn daarnaast gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten komen voor uw rekening en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel ten minste € 48,- als de incassokosten lager zijn (alles inclusief BTW).
Bent u verzekerd voor fysiotherapie?

Om zeker te weten dat u de juiste keuze maakt binnen uw pakket voor fysiotherapie, leggen we hieronder beknopt uit wanneer u wel en niet in aanmerking komt voor een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

Zit fysiotherapie in het basispakket?
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9 extra).

Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Bekkenfysiotherapie
Bij urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. Dit geldt niet bij preventieve behandelingen voor urine-incontinentie.

Oefentherapie

 • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u maximaal de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar maximaal 70  behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Ergotherapie

Ergotherapie wordt per kalendaarjaar maximaal 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat hierbij wel eerst aanspraak wordt gedaan op het eigen risico. 

B-Fysic heeft geen inzicht in het aantal vergoede behandelingen.
Wanneer u wilt weten op hoeveel behandelingen u recht heeft of in uw aanvullende pakket zitten verzoeken wij u contact te leggen met uw zorgverzekeraar. B-Fysic kan en mag deze gegevens niet inzien en kan u daarom hierover ook niet informeren.

*Bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg voor de meest recente en correcte informatie de website van de overheid: www.wetten.nl