• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Floor Mennen

Geriatrie fysiotherapeut en oedeemtherapeut
BIG: 19924685404

Floor is sinds 2018 werkzaam bij fysiotherapie B-Fysic Campanula. In 2022 heeft ze haar master diploma gehaald in Geriatrie fysiotherapie. Ze richt zich hierbij vooral op de kwetsbare ouderen en complexe gezondheidsproblematiek. Ze streeft vooral naar behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast is ze oedeemtherapeut waarbij ze cliënten behandeld die last hebben van (lymf)oedeem. Ook is ze gespecialiseerd in de behandeling van etalagebenen (vorm van perifeer arterieel vaatlijden). Hiervoor is ze aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch Zorgnet.

Specialisaties
Locaties

B-Fysic Campanula

Floralaan 22
5721CV Asten